Uw garanties

Om met een gerust hart op reis te vertrekken is het belangrijk zekerheden in te bouwen. De leden aangesloten bij ABTO bieden de consument zekerheid en kwaliteit, garanties die ontbreken bij zelf georganiseerde reizen. Leden aangesloten bij ABTO zijn herkenbaar aan het ABTO-logo. U vindt het ABTO-kwaliteitslogo terug in de brochures en websites van onze leden.1. PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

Wanneer u uw reis toevertrouwt aan een lid van ABTO dan mag u ervan uitgaan dat uw touroperator uw reis zal uitvoeren volgens de hoogste standaarden van service en kwaliteit.


2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

De leden van ABTO gebruiken allen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. Deze voorwaarden werden uitgewerkt in samenwerking met de consumentenorganisaties, onder de auspiciën van het Ministerie van Economische Zaken.


3. BELGISCH RECHT

Wanneer u uw reis boekt bij een onderneming, lid van ABTO kan u uw geschil altijd naar Belgisch recht en door een Belgisch rechtscollege laten beslechten.Wanneer u zelf uw buitenlandse reis organiseert staat u juridisch veel zwakker. Bij problemen als overboeking en falende dienstverlening zal u zich moeten richten tot de buitenlandse rechtbank, met alle financiële risico’s van dien.

4. ARBITRAGE VIA DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

De leden van ABTO aanvaarden de rechtsmacht van de Geschillencommissie Reizen. De Geschillencommissie Reizen behandelt geschillen tussen consumenten en reisondernemingen en voorziet in een eenvoudige, goedkope en snelle afhandeling van geschillen.


5. VERZEKERING TEGEN FINANCIEEL ONVERMOGEN

In de reissector is het gebruikelijk dat u betaalt voor u op reis vertrekt. Het zal u maar overkomen dat de dienstverlener met wie u werkt onvermogend wordt. Onze leden staan garant voor de dienstverleners waarmee zij werken. Indien deze failliet gaan zullen zij een alternatief aanbieden. Zelf ondergaan zij een strenge financiële screening. In het onwaarschijnlijke geval dat ze toch failliet mochten gaan krijgt u de garantie dat de vooruitbetaalde gelden worden terugbetaald of dat uw reis toch uitgevoerd wordt. Wanneer u ter plaatse geconfronteerd wordt met het faillissement van uw reisorganisator wordt gezorgd dat de reis optimaal verder verloopt.


6. DE ABTO INTERNETGEDRAGSCODE

Talloze websites bieden reizen aan. Naast betrouwbare organisaties zijn er ook heel wat malafide bedrijven actief op het internet. Als consument doet U er dus goed aan u te vergewissen bij wie uw boekt, of het bedrijf wettelijk in orde is en u voldoende consumentvriendelijke garanties biedt. De ABTO-internetgedragscode zorgt ervoor dat de garanties inzake kwaliteit en zekerheid ook gelden voor internetboekingen. Deze gedragscode houdt rekening met de specifieke bepalingen van de Wet Elektronische Handel, de Wet op de Marktpraktijken en Privacywet, zoals van toepassing voor boekingen via internet.

Terug...