Effectief lid worden van ABTO

Effectief lid worden van ABTO

Het effectief lidmaatschap staat open voor reisbureaus met een vestiging in België en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit reisorganisatie.


Alvorens als lid aanvaard te worden, dienen de ABTO leden een financiële en technische screening te ondergaan.

Daarnaast houdt het lidmaatschap automatisch de erkenning van de vzw Geschillencommissie Reizen in, alsook de integrale toepassing van de Algemene Reisvoorwaarden in de brochures. Aldus heeft de klant de garantie dat hij geniet van voorwaarden die werden uitgewerkt  met de verbruikersverenigingen. Hij kan bij problemen i.v.m zijn reis beroep doen op de Geschillencommissie Reizen. De Geschillencommissie Reizen voorziet naast een arbitrageprocedure nu ook een verzoeningsprocedure.

De verzekering tegen insolvabiliteit is vanzelfsprekend ook een voorwaarde tot lidmaatschap. Bij een eventueel faillissement is het geld van de klant in veilige handen.

Tot slot dienen de ABTO leden de verschillende gedragscodes ( E-commerce, brochures, milieucode) evenals de deelname aan de WES-studies te aanvaarden.

Leden die toetreden tot ABTO mogen het ABTO "Label of Quality" logo gebruiken in hun communicatie naar de klant. Het label is een begrip voor een zorgeloze vakantie met talrijke garanties op het vlak van de kwaliteit.