Duurzaam toerisme

 

Duurzaam toerisme

Al lang wordt gesproken en geschreven over effecten, die het toerisme zou hebben op de natuurlijke schatten van onze planeet. De enige conclusie, die daaruit getrokken kan worden is dat eenieder, die het beste met zichzelf en het milieu voorheeft voor zijn vakantie uit de vele mogelijkheden een bewuste keuze moet maken die ook het milieu welgezind is.

De leden van ABTO van hun kant, leveren belangrijke inspanningen om zin te geven aan “duurzaam toerisme”. Ook u kan ertoe bijdragen dat vele fascinerende vakantiebestemmingen ook daadwerkelijk vakantieparadijzen blijven, voor uzelf, voor uw kinderen en kleinkinderen. En zo laat u ook de plaatselijke bevolking van een mooie oude dag.

Uw touroperator en reisbureau hebben alles in het werk gesteld om uw vakantie zo aangenaam en zorgeloos mogelijk te laten verlopen.

In onze rubriek "Te gast in andere landen" vindt u enkele nuttige tips om als vakantieganger bij te dragen tot de bescherming en behoud van het milieu met respect voor de plaatselijke leefgewoontes. Als u deze tips ter harte neemt, staat niets nog een zorgeloos verblijf in de weg.


Brochurebesparing: met uw hulp komen wij een eind verder

De leden van ABTO hebben zich sterk gemaakt om de komende jaren extra inspanningen te leveren voor het behoud en waar mogelijk het verbeteren van het milieu. Jaarlijks belanden tientallen miljoenen brochures op de markt. Tot op vandaag worden deze nog gratis aangeboden. Weet echter dat de kostprijs van een brochure 1 tot 6 Euro bedraagt. De sector streeft er naar, dit groot aantal brochures in de toekomst drastisch te beperken. Indien niet zuiniger wordt omgesprongen met de brochures, zal de sector in de toekomst verplicht worden om brochures betalend te maken. Opdat de prijs van uw reis in de toekomst niet hoger dan noodzakelijk zou worden, vragen wij u dus zuinig om te gaan met de brochures.

Milieutip

Bij de druk van brochures wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Ook u kan uw steentje bijdragen tot het behoud van ons leefmilieu, met name door de nietgebruikte brochures terug te brengen naar uw reisagent of door te geven aan familie of kennissen. Zo moeten er minder brochures gedrukt worden en blijft het voor reisorganisatoren redelijk verantwoord om de brochures ook in de toekomst nog gratis aan te bieden aan hun klanten.