Doelstelling van de associatie

De doelstelling van ABTO is de verdediging van de gerechtvaardigde beroepsbelangen van de reisorganisatoren/touroperators

De doelstelling van ABTO is de verdediging van de gerechtvaardigde beroepsbelangen van de reisorganisatoren/touroperators op nationaal en international vlak.

 

Hoe?

 

 

ABTO vertegenwoordigt haar leden

 Op nationaal niveau 

 • FIT  (Federatie van de Toeristische Industrie)

 • Adviescomité - Technische Comités

 • Geschillencommissie Reizen
  · Raad van Bestuur
  · Algemene vergadering 
  · Arbitrage (ABTO levert vertegenwoordigers van de reissector)

 • Garantiefonds Reizen
  · Raad van Bestuur
  · Algemene Vergadering

 • Raadgevend Comité Toerisme Vlaanderen - OPT - SERV

 • Brussels Airport

 •  IATA - APJC

 •  TOBOS (samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en de sector)

 •  BTN (Belgian Travel Network)

 Op Europees niveau 

 • ECTAA (European Union Travel Agents' and Tour Operators' Association)

 

 

ABTO informeert

 • Maandelijkse vergadering van de leden

 • Werkgroepen en commissies:specifieke werkgroepen en commissies bereiden de ledenvergaderingen voor en brengen advies uit. In de commissies (lijnvluchten, charters, autovakanties, cruises, e-commerce) worden specifieke problemen van deelsectoren besproken. Voor heel specifieke problemen worden werkgroepen opgericht (bijv. werkgroep BTW, WES, pakketreizen, veiligheid en gezondheid, Geschillencommissie Reizen, Garantiefonds,...)

 • Wekelijkse newsletter

 • Hulp en ondersteuning bij vragen. Leden kunnen met specifieke vragen terecht op het ABTO-secretariaat. Op het extranet vinden de leden op een toegankelijke manier de belangrijkste documenten terug. (documenten van de vergaderingen, newsletters, wetgeving, checklists, vademecums.....)

 •  Persconferenties ( resultaten van de WES-studie worden 2 x per jaar vrijgegeven)

 

 

ABTO creëert en ondersteunt sectorprojecten

ABTO lag aan de basis van verschillende consumentvriendelijke projecten: 

 •  Geschillencommissie Reizen

 •  Garantiefonds Reizen

 •  Brochure ABTO goed geïnformeerd op reis

 •  WES-studies: het WES verzorgt op vraag van ABTO vier studies: 
  - Tweejaarlijks onderzoek naar het vakantiegedrag van de Belg + exclusief touroperatoronderzoek. Een interview van 6000 Belgen garandeert de betrouwbaarheid van de studie; 
  - Maandelijks panel research naar vertrekken;
  - aandelijks panel research boekingen;
  - Exclusieve vraagstelling in het kader van de reisomnibus-enquête.  

 

 

ABTO vormt

 • Via handboeken en werkdocumenten die ter beschikking van de leden worden gesteld (o.a. het BTW-vademecum, nota's over het reiscontract, onrechtmatige bedingen, arbitrale sententies Geschillencommissie Reizen, ....)

 • Opleidingen Cevora

 • WES: interpretatie statistieken